Predstavljeni rezultati Istraživanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih 2022.

U sklopu obilježavanja Tjedna spolnog zdravlja u četvrtak 13. lipnja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predstavljeni su rezultati istraživanja:

 
Istraživanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih 2022.
 

U razvoju edukacija i programa usmjernih na promicanje spolnog i reproduktivnog zdravlja te zdravstvenog opismenjavanja usmjerenih na usvajanje odgovornog spolnog ponašanja, smanjenje spolno prenosivih infekcija (SPI), neplaniranih trudnoća i kasnijih problema vezanih uz spolno i reproduktivno zdravlje važno je poznavanje obrazaca ponašanja, znanja i uvjerenja vezanih uz spolno i reproduktivno zdravlje.

U sklopu Nacionalnog projekta Živjeti zdravo, Elementa 1 Zdravstveno obrazovanje, podelement Spolno zdravlje, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, provedeno je Istraživanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih.

Istraživanje je provedeno na uzorku učenika trećih razreda u 100 srednjih škola u Republici Hrvatskoj (RH), s barem jednom školom po županiji, koje su sudjelovale u provedbi edukacija iz spolnog i reproduktivnog zdravlja Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“.
Provedba istraživanja uključivala je anonimno ispunjavanje upitnika metodom papir-olovka u periodu od 21. rujna 2021. do 19. prosinca 2022. godine. Upitnik su sačinjavala pitanja vezana uz opće sociodemografske podatke, samoprocjenu rizičnih i zaštitnih ponašanja te znanja i uvjerenja o spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Na predstavljanju rezultata sudjelovali su te se osvrnuli na važnost ovog istraživanja pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med i predstavnica ministarstva zdravstva Dunja Skoko-Poljak, dr. med., načelnica Sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu. Rezultate istraživanja predstavila je voditeljica istraživanja dr. sc. Diana Jovičić Burić,dr. med.

Glavni zaključci istraživanja:
·         31,6 % učenika je imalo neku vrstu spolnog odnosa (oralni, vaginalni ili analni).
·         Zabrinjavajući su podaci uporabe kondoma pri spolnom odnosu.
Od 85,9 % učenika koji su imali vaginalni odnos njih 53,9 % je imalo nezaštićen spolni odnos (koristili kondome nikad ili ponekad). Od 84,2 % učenika koji su imali oralni odnos njih 86,8 % je imalo nezaštićen spolni odnos, a od 24,2 % učenika koji su imali analni odnos njih 74 % imalo je nezaštićen spolni odnos.
·         Rezultati ukazuju na grupiranje rizičnog ponašanja. Polovica učenika koja je imala spolni odnos izjavila je kako ga je imala pod utjecajem alkohola (50,4 %), a njih gotovo petina ga je imala pod utjecajem psihoaktivnih droga (18,4 %).
·         Glavni izvor informiranja o spolnim odnosima i zaštiti je putem interneta te razgovor s vršnjacima, i u mladića i djevojaka.
·         Uočen je nesrazmjer ocjene znanja učenika o spolnom i reproduktivnom zdravlju prema testu znanja u odnosu na njihovu samoprocjenu znanja.
Najveći udio mladića i djevojaka ima dovoljno znanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju (42,2 % mladića, 41,4 % djevojaka).
Vlastito znanje o spolnom zdravlju najviše mladića i djevojaka ocjenjuje vrlo dobrim (38,6 % mladića, 44,4 % djevojaka).

Publikacija Istraživanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih 2022.

Infografika Istraživanje o spolnom i reproduktivnom zdravlju mladih 2022.