Mreža škola koje promiču zdravlje “Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE)” Uključivanje novih odgojno-obrazovnih ustanova-NATJEČAJ

Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se poučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole.

Uloga mreže SHE je djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.

Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada je uspostavljena u 29 odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Uključivanje novih odgojno-obrazovnih ustanova za školsku godinu 2023/24., provest će se na način da će nove SHE članice imati mentora od strane ranije uključenih SHE škola. Odgojno-obrazovne ustanove koje u potpunosti ispunjavaju uvjete Natječaja, trebaju ispuniti prijavni obrazac (ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove ili osoba koju imenuje ravnatelj da može ispuniti prijavni obrazac) i motivacijsko pismo  na poveznici https://forms.office.com/r/6BjdYQDdTN .

Detalje o Natječaju potražite na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

29. lipnja 2023. godine će s održati Državni stručni skup odgojno-obrazovnih djelatnika u hrvatskoj mreži škola koje promiču zdravlje, SHE mreža škola u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u Srednja škola Vela Luka, Korčula.

Program stručnog skupa_SHE_