Završen nadzor antidopinga u Hrvatskoj

Nadzor nad antidopingom u Republici Hrvatskoj od strane Skupine za praćenje sukladnosti (T-DO COMP) prema Konvenciji Vijeća Europe za antidoping proveden je u lipnju 2019. godine. U nadzor su bili uključeni svi dionici povezani sa sportom i antidopingom: Ministarstvo zdravstva, Središnji državni ured za šport (danas Uprava za sport pri Ministarstvu turizma i sporta), Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor te Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa Službom za antidoping.

Sukladno izvješću od lipnja 2020. godine, izdan je niz preporuka za unaprjeđenje antidopinškog sustava. Rok za implementaciju preporuka u razdoblju od tri godine završio je podnošenjem nastavnog izvješća u lipnju 2023. godine (T-DO (2023)30), nakon čega je uslijedila analiza predmetnog izvješća od strane stručnjaka određenog od strane Skupine za praćenje sukladnosti Vijeća Europe.

Na 58. T-DO COMP sastanku Skupine za praćenje sukladnosti prema Konvenciji Vijeća Europe za antidoping, koji se održao u Strasbourgu, jednoglasno je usvojeno nastavno izvješće za antidoping Republike Hrvatske. Voditelj Odjela za antidoping Vijeća Europe gosp. Julien Attuil Kayser poslao je službenu obavijest o zatvaranju ciklusa nadzora nad antidopingom u Republici Hrvatskoj, pritom zahvaljujući svim dionicima koji su sudjelovali u provedbi nadzora te ističući da će model implementacije preporuka kakav je proveden u Hrvatskoj poslužiti kao inspiracija i drugim zemljama članicama Vijeća Europe. Ujedno se zahvalio na odličnoj suradnji u okviru međunarodnih aktivnosti i provedbe nadzora.

Sljedeći novi ciklus očekuje se u razdoblju od 10 godina.

Služba za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo također se zahvaljuje svim dionicima nadzora na doprinosu u ostvarenju ovog važnog cilja.