Projekt „Procjena rizika od predoziranja (opioidnim) drogama kod osoba s problemom ovisnosti“ (Istraživačko izvješće)

U razdoblju od 2019.-2021. godine proveden je Projekt „Procjena rizika od predoziranja (opioidnim) drogama kod osoba s problemom ovisnosti“ s ciljem identifikacije problema, te utvrđivanja navika uporabe droga i rizičnih ponašanja koja mogu dovesti do predoziranja. Projekt je proveden u dvije faze:
• u okviru 1. faze, 2019. provedeno je istraživanje „Javnozdravstveni problemi osoba s poremećajem uporabe sredstava ovisnosti u zatvorskom sustavu“ među osobama koje su se u vrijeme provedbe istraživanja nalazile na izdržavanju kazne zatvora,
• u okviru 2. faze, 2021. provedeno je istraživanje „Procjena učestalosti i rizika od predoziranja (opioidnim) drogama među korisnicima udruga za smanjenje šteta i među korisnicima terapijskih zajednica“, i to:

a. među aktivnim korisnicima droga koji su korisnici udruga koje provode programe smanjenja šteta, te
b. među bivšim korisnicima droga koji su u tretmanu liječenja od ovisnosti u terapijskim zajednicama.

Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao temelj za kreiranje javnozdravstvenih odgovora s ciljem smanjenja rizika od fatalnih ishoda uslijed predoziranja, odnosno kao procjena potreba za osmišljavanje pilot projekta šire primjene (kućnih doza) lijeka naloksona korisnicima droga koji su u povećanom riziku od predoziranja opioidima.

Istraživačko izvješće (PDF, 2.8 MB)