Provedena evaluacija Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu

Budući da je jedan od ključnih ciljeva nacionalne politike o drogama unaprijediti kvalitetu liječenja i psihosocijalnog tretmana osoba s problemom ovisnosti o drogama u svim sustavima koje pružaju usluge liječenja i odvikavanja od ovisnosti o drogama, Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je tijekom 2021. Istraživački projekt evaluacije Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu.

Suradnici u provedbi ovog Projekta bili su:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo zdravstva, centri za socijalnu skrbi, terapijske zajednice, udruge, službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, bolnice, probacijski uredi i zatvorske ustanove.

Glavni cilj ovog Istraživačkog projekta evaluacije bio je dobiti uvid u dosadašnju primjenu Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu i utvrditi u kojoj mjeri su realizirani opći i posebni ciljevi Smjernica te dati preporuke za njihovo unapređenje i reviziju.