Dostava potvrdnica o prihvaćanju STL-ova u Registar kemikalija od 02.01.2024. godine

Od 02.01.2024. godine potvrdnice o prihvaćanju STL-ova u Registar kemikalija neće biti dostavljene u papirnatom obliku s fakturom kao do sada, već ćemo ih slati u elektronskom obliku u povratnom e-mail-u zajedno sa zaprimljenim STL-ovima.