RESTRIKCIJA PER- I POLIFLUOROALKILA (PFAS)

U ECHA-i su u tijeku konzultacije vezane uz restrikciju PFAS-a. Radi se o jednoj od najvećih restrikcija do sada, koja zahvaća oko 10 000 tvari, a samim time i mnogo sektora industrije.

Konzultacije su otvorene do 25. rujna 2023. godine.

ECHA je na svojim stranicama postavila poveznicu putem koje se možete izjasniti o rizicima i socio-ekonomskim posljedicama predložene restrikcije, kao i o saznanju o zamjenskim tvarima.

Više o svemu možete pročitati na poveznici: https://echa.europa.eu/nl/-/echa-seeks-input-on-proposed-pfas-restriction, gdje ćete ujedno pronaći obavijest o ECHA-inoj on-line sesiji zakazanoj za 05. travnja 2023. s početkom od 10 sati (očekivano trajanje sesije je 2 sata). Teme su proces restrikcije, sadržaj prijedloga restrikcije i kako sudjelovati u konzultacijama. Prethodno sesiji, svoj upit/komentar, možete upisati na poveznici https://echa.europa.eu/nl/-/restriction-of-per-and-polyfluoroalkyl-substances-pfass-under-reach.