Azbest: utjecaj na zdravlje i zaštita

Što je azbest?

Azbest ili azbestni minerali su skupina najčešće magnezijsko – silikatnih vlakana koja osim vezanog silicijeva dioksida sadrže željezo, u manjim količinama kalcij i natrij, a u tragovima nikal, kobalt, krom i mangan. Može se nalaziti u prirodi i u proizvodima koje stvara čovjek, pa se kao dobar izolator nalazi u velikom broju proizvoda, prvenstveno građevinskim.

Zdravstveni utjecaj azbesta

U slučaju da se ošteti materijal ili predmet koji ga sadrži, azbest može izazvati zdravstvene posljedice kod osoba koje su sudjelovale u njegovoj proizvodnji ili mu bile dugotrajno izložene. Da bi se spriječili štetni učinci azbesta na zdravlje, čiji se simptomi mogu javiti čak i nakon 10 do 20 godina od izloženosti, s njim je potrebno pravilno i stručno postupati.

Zaštita od štetnih učinaka na zdravlje

U Hrvatskoj se postupanje i gospodarenje građevinskim otpadom koji sadrži azbest regulira nizom zakonskih propisa, uključujući i zabranu proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest od siječnja 2006. godine. Uz to, propisana je i zaštita radnika od izlaganja azbestu, propisno postupanje pri obnovi objekata i sigurno zbrinjavanje azbestnog otpada.

azbest
Zack Weinberg [CC BY-SA 2.0] Wikimedia Commons

Znanje je ključno da se spriječe štetni utjecaji iz okoliša na zdravlje

Zbog toga su Grad Zagreb, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu donijeli multidisciplinarne smjernice za postupanje s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u skladu s projektom „Preventivne preporuke za postupanja s građevinskim materijalima na bazi azbesta tijekom projekata zamjene u javnozdravstveno značajnim objektima Grada Zagreba“.

Više o azbestu, zdravstvenim rizicima izlaganju azbestu i pravilnom postupanju s azbestom možete pronaći u letku: Što je azbest?

 

 

 

 

 

 

Djelatnicima, upraviteljima i održavateljima javnozdravstveno značajnih objekata (vrtića, škola, ustanova za skrb o osjetljivim skupinama stanovništva poput djece i starijih osoba i dr.) namijenjena je brošura „Smjernice za ključne dionike na razini Grada Zagreba“.