HZJZ je sudjelovao u obilježavanju Svjetskog dana akreditacije 2021. – Akreditacija: Podrška u implementaciji SDG-ova

Svake godine 9. lipnja obilježava se Svjetski dan akreditacije, a ovogodišnji je bio posvećen ulozi akreditacije u  implementaciji ciljeva održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals, SDG).

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) vodeća je javnozdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj (RH), čije je laboratorije u sklopu Službe za zdravstvenu ekologiju akreditirala Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), prema normi HRN EN ISO/IEC:17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjerenih laboratorija, za ispitivanje vode, hrane i predmeta opće uporabe. Osim toga, zaposlenici HZJZ-a djeluju kao nacionalne kontakt točke za provedbu ciljeva održivog razvoja, uključujući i cilj osiguranja pristupa pitkoj vodi za sve, održivo upravljanje vodama te osiguranje higijenskih uvjeta za sve (SDG 6).

HAA kao nacionalno akreditacijsko tijelo pruža potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa koji se odnose na vodu za ljudsku potrošnju i time doprinosi povećanju sigurnosti u zdravstvenu ispravnost vode kod krajnjih potrošača.

Doprinos HAA ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana akreditacije, odnosno način na koji akreditacija podržava implementaciju cilja održivog razvoja br. 6 (SDG 6) – Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve, dostupan je na poveznici: https://european-accreditation.org/world-accreditation-day-9-june-2021-accreditation-supporting-the-implementation-of-the-sustainable-development-goals-sdgs/, a primjer u čijoj izradi je sudjelovao HZJZ dostupan je na poveznici https://publicsectorassurance.org/case-study/improving-drinking-water-monitoring-in-croatia/.