Održan je 20. znanstveno-stručni skup Voda i javna vodoopskrba

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo, te pod pokroviteljstvom ministra zdravlja, doc. dr. sc. Darija Nakića, od 4. do 7. listopada na Murteru je održan znanstveno-stručni skup pod nazivom Voda i javna vodoopskrba.

Prema riječima dr. sc. Željka Dadića, predsjednika Organizacijskog odbora skupa i voditelja Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, skup je ove godine zaokružio dvadeset godina djelovanja te je samim time dao neprocjenjiv doprinos struci jer je uvijek bio mjesto na kojem su se dobivale ideje ili iznosili rezultati provedenih projekata i programa (npr. Poboljšanje vodoopskrbe na hrvatskim otocima (1999/2000); Analiza malih vodoopskrbnih sustava na području RH koji nisu uključeni u sustave javne vodoopskrbe (2008); Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za potrebe hemodijalize (1996-2015) i mnogi drugi projekti na državnoj ili županijskoj razini).

Skup je u ova dva desetljeća ugostio više od 2000 sudionika i zabilježio 395 izlaganja na temu vode i javne vodoopskrbe. Osim kolega iz Hrvatske, na skupu su sudjelovali i kolege iz drugih zemalja Europe (Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Italije, Austrije, Francuske…) i drugih kontinenata (Azije – Južna Koreja, Indija, Filipini; Sjeverne Amerike – Kuba; Južne Amerike – Urugvaj). Svi su skupovi imali zadanu središnju temu. Uglavnom se pokušavalo držati teme koja je za pojedinu godinu bila u središtu pažnje Ujedinjenih naroda povodom Svjetskog dana voda (Voda i zdravlje, Sanitacija i javno zdravlje, Voda za gradove – odgovor na urbani izazov, Voda i sigurnost hrane, Voda i suradnja na upravljanju vodama, Voda za budućnost, Voda i održivi razvoj). Osim toga, pokušalo se obuhvatiti globalne probleme, ali u hrvatskom okružju (Slatke vode Hrvatske, Mineralne, izvorske i termalne vode Hrvatske, Javna vodoopskrba u RH – prošlost, sadašnjost i budućnost) kao i probleme i dileme koji postoje u osiguranju zdravstveno ispravne vode za piće (Zdravstveno rizične tvari u vodi za piće, Tehnologija i analitika voda u funkciji njene zdravstvene ispravnosti, Mali vodovodi – javno-zdravstveni rizik, Nadležnost nad kvalitetom vode i vodoopskrbom, Nadzor nad vodom – monitoring, Uspostava Baze podataka o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju). Osim zadanih tema, na  svakom se skupu raspravljalo o različitoj problematici iz područja legislative vode, vodoopskrbe, javnog zdravstva, kemije i mikrobiologije voda, dezinfekcije, tehnologije obrade voda i o raznim drugim temama. Sudionici skupa imali su priliku izložiti svoje radove usmenim ili posterskim priopćenjima, te aktivno sudjelovati u raspravama na Okruglom stolu skupa.

  • Kolege kojima su potrebni bodovi predlagali su pretvaranje ovog skupa u kongres o vodama jer po sastavu predavača i temama ima sve uvjete da se za to dobije zeleno svjetlo. Raspravljali smo o toj mogućnosti. Ipak, mišljenja smo da to ne bi bilo dobro jer bi se izgubio temeljni cilj osnivača, a to je stručna rasprava o problemima i uspjesima koja se provodi u dobrom raspoloženju kolegijalnosti i prijateljstva, bez imalo komercijalizacije i nepotrebnog kvaziznanstvenog pristupa kojem je jedina svrha dobivanje bodova. Na ovom skupu može sudjelovati svatko tko radi u području voda i ne treba se bojati autoriteta, jer oni su tu prvenstveno kao kolege s više znanja i iskustva koji neprimjetno savjetuju i pomažu neiskusnijima razmišljati. Rasprava ide u oba smjera, jer samo tako će svi stručnjaci na svom radnom mjestu donositi brze i ispravne odluke, a ako će biti u dilemi, uvijek će znati kome se mogu obratit za pomoć i savjet – rekao je dr. sc. Željko Dadić te dodao da znanost kao ni akreditacija, ne smije biti sama sebi svrha. Besmisleno je baviti se znanošću koju nitko neće koristiti i akreditacijom u kojoj će provjere točnosti i preciznosti metoda ići do te razine da će odnositi znatno više vremena od bavljenja samom zaštitom voda i ljudskog zdravlja.
  • Na ovom jubilarnom skupu prisjetimo se svih koji su na bilo koji način doprinijeli stvaranju i postojanju ovog skupa, a koji su nas prerano napustili svojom ili tuđom voljom, a prenosili su nam dio svoga znanja i iskustva, na kojima mi danas gradimo nove spoznaje i na tome im trebamo biti zahvalni. Na početku radnog vijeka, jedan pametan profesor mi je rekao jednu filozofsku misao: „Biti mlad, a ne biti revolucionaran znači nemati srca, a biti star i ne biti konzervativan znači nemati mozga“. Uvijek se toga treba sjetiti da bi se moglo razumjeti postupke nekih kolega – rekao je dr. sc. Željko Dadić.

Organizacijski i znanstveni odbor skupa tom se prilikom zahvalio devetorici ministara zdravlja Republike Hrvatske koji su kroz godine bili pokrovitelji ovog skupa. Zahvalili su se i ravnateljima i djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo, svim vodoopskrbnim tvrtkama koje su sudjelovale u realizaciji ovih skupova, predstavnicima sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, svim tvrtkama koje su pratile rad skupa i podupirale ga, ali i kolegama i prijateljima koji su podupirali skup svojim radovima, raspravama i prisutnošću.