Upute za uzimanje uzorka vode

Na Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu građani mogu svaki dan dostaviti vodu na ispitivanje u svrhu ocjene zdravstvene ispravnosti vode za piće kao i za sve druge potrebe. Nažalost, vrlo često zbog nepravilnog uzimanja uzoraka nismo u mogućnosti napraviti tražene analize jer uzorci stignu ili prekasno ili nepravilno čuvani.

Vrlo je važno, naročito za mikrobiološka ispitivanja, da analiza počne što prije nakon uzorkovanja kao i da je uzorak uzet u propisnu ambalažu.

Ambalaža za uzorkovanje:

1) Sterilna boca za uzorkovanje od 500 mL se može preuzeti na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svaki radni dan od 8 do 16 h.

2) Ako je voda koja se želi analizirati klorirana, MORA se koristiti sterilna boca koja sadrži natrij-tiosulfat (dobije se na Odjelu za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu).

3) Boca se ne smije ispirati prije uzorkovanja.


Uzorkovanje vode iz slavine:

1) Prije uzorkovanja uklonite nastavke sa slavine ako postoje (npr. gumeno crijevo, metalnu mrežicu…).

2) Pustite da hladna voda teče 5 – 10 minuta.

3) Zatvorite vodu na slavini.

4) Dezinficirajte (alkoholom, dezinficijensom…) ili spalite plamenom (upaljačem) otvor slavine.

5) Otvorite vodu.

6) Skinite čep sa sterilne boce pazeći da ne dođe do sekundarnog onečišćenja: boce, poklopca i slavine (ne dirajte rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca boce ili čepa i otvor slavine).

7) Postavite bocu neposredno ispod izljevnog mjesta (slavine) i napunite je tako da ostane oko 1 cm zraka u boci – nemojte napuniti do vrha boce.

8) Uzorak dostavite na Odjel isti dan u roku od 6 sati nakon uzimanja, a najkasnije do 14.00 h kako bi se uzorak obradio isti dan. Ako to nije moguće, stavite uzorak u  hladnjak na +4oC i obavezno ga dostavite što ranije sljedeći dan.

 

Zaprimanje uzoraka: svaki dan od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

Preuzimanje ispitnih izvještaja (nalaza): svaki dan od ponedjeljka do petka od 13 do 15,45 sati.

Trajanje analize: najmanje tri dana

** Ako Vi sami uzimate uzorak, molimo Vas da nas konzultirate u vezi potrebne ambalaže i načina uzorkovanja.

 

Upute za uzimanje uzorka vode u .pdf možete preuzeti OVDJE