Zdravstveno ekološki čimbenici u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj

Zdravo školsko okruženje može direktno poboljšati zdravlje djece i unaprijediti učinkovitost učenja, pridonoseći razvoju zdravih odraslih osoba.

Primjenom zdravstveno-ekoloških pokazatelja Parmske Deklaracije istražilo se od 2012. do 2014. u hrvatskim osnovnim školama i dobio uvid u stanje unutarnjeg okoliša i najvažnijih okolišnih čimbenika koji potencijalno štetno utječu na zdravlje djece.

Rezultati ukazuju na problematiku poboljšanja okoliša i kvalitetu života u osnovnim obrazovnim institucija.