Vezane teme: natječaji

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem...

Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-16-13 i članka 25. Temeljnog  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike...