Odjel za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti sa savjetovalištem

Svjetski dan mentalnog zdravlja 10. listopada

Objavljeno: 10. listopada 2016.
  Svjetska federacija za mentalno zdravlje (engl. World Federation for Mental Health – WFMH) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...