Vezane teme: prava pacijenata

ruka u ruci

Svjetski dan bolesnika

Utemeljenje Svjetskog dana bolesnika je 13. svibnja 1992. g. objavio sveti otac Ivan Pavao II u duhu ideja koje su...