Doneseni programski standardi za ocjenjivanje/verifikaciju programa psihosocijalne rehabilitacije osoba s problemom ovisnosti

Odluka o donošenju programskih standarda za ocjenjivanje/verifikaciju programa domova socijalne skrbi, terapijskih zajednica i drugih pružatelja usluga socijalne skrbi za osobe s problemom ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti donesena je od strane ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ravnateljice Zavoda za socijalni rad 10. svibnja 2022. godine.

Programski standardi izrađeni su u koordinaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te su usvojeni od strane Povjerenstva za ocjenjivanje/verifikaciju programa domova socijalne skrbi, terapijskih zajednica i drugih pružatelja usluga socijalne skrbi za osobe s problemom ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti koje djeluje pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.