Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2017./2018. (29. 4. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 29. 4. 2018. godine, službeno registrirano ukupno 64 771 oboljelih od gripe, od čega su u 17. tjednu stigle 23 prijave. Najveći je broj ukupno oboljelih tijekom sezone zabilježen na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama na dan 29. 4. 2018.

Broj prijava pristiglih u 17. tjednu iz ukupno četiri županije ukazuje na skori kraj sezone gripe. Prijave oboljelih od gripe stigle su s područja Grada Zagreba, Varaždinske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, dok u ostalim županija nije prijavljen nijedan oboljeli od gripe.

Grafikon 2. Broj prijava gripe prema županijama u 17. tjednu zaključno s 29. 4. 2018. god.

Kao i prethodnih sezona, najveća je incidencija gripe u djece predškolske i školske dobi, a najmanja u osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Grafikon 3. Incidencija oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u sezoni 2017./2018.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre od gripe izravno ili, što je češće, neizravno (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Tjedno kretanje gripe prema broju pristiglih prijava o oboljelima od gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona gripe je prikazano na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe u posljednjih pet sezona

Što se tiče cirkulirajućih virusa gripe na području Hrvatske, prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, među pozitivnim uzorcima koji čine 31 posto uzoraka analiziranih na gripu u 16. tjednu dominira virus gripe A (95 % pozitivnih uzoraka). Virus gripe B (i to Yamagata linija), koji je prevladavao u prva dva mjeseca epidemije, utvrđen je u samo 5 % pozitivnih uzoraka. Među uzorcima s potvrđenim virusom gripe A je u 56 % detektiran A (H3N2), a u 44 % uzoraka A (H1N1).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti i u ostalim državama Europske unije i dalje cirkuliraju oba tipa. U većini država kao i u Hrvatskoj prevladava virus gripe A. Općenito se bilježi niski do srednji intenzitet respiratornih infekcija. Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.