Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2017./2018. (25. 2. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 25. 2. 2018. godine, službeno registrirano ukupno 52 709 oboljelih od gripe, od čega je u 8. tjednu stiglo 5 893 prijava, što upućuje na daljnje opadanje broja oboljelih. Najveći je broj ukupno oboljelih zabilježen na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije.

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama na dan 25. 2. 2018.

Grafikon 2. Broj prijava gripe prema županijama u 8. tjednu zaključno s 25. 2. 2018. god.

Kao i prethodnih sezona, najveća je incidencija gripe u djece predškolske i školske dobi, a najmanja u osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Grafikon 3. Incidencija oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u sezoni 2017./2018.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Tjedno kretanje gripe prema broju pristiglih prijava o oboljelima od gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona gripe je prikazano na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe u posljednjih pet sezona

Što se tiče cirkulirajućih virusa gripe na području Hrvatske, prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, među pozitivnim uzorcima koji čine 47 posto uzoraka analiziranih na gripu u 8. tjednu, bilježi se nešto  veći udio virusa gripe A (52 %) u odnosu na virus gripe B (48 %).  Među uzorcima s potvrđenim virusom gripe A podjednako su zastupljeni  A(H1N1) i A(H3N2), dok kod virusa gripe B i dalje prevladava Yamagata linija (95 %).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti i u ostalim državama Europske unije bilježi se nešto manji  udio pozitivnih uzoraka na  virus gripe u odnosu prethodni tjedan, pri čemu istovremeno cirkuliraju oba tipa, A i B, s geografski različitom zastupljenošću pojedinih tipova unutar regije.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.