Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (19.4.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 19. travnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59 710 oboljelih od gripe, od kojih je 58 prijavljeno tijekom 16. tjedna 2020. godine (napomena: nedostaje izvještaj za Splitsko-dalmatinsku županiju). Ovaj daljnji pad novooboljelih od gripe ukazuje da se nalazimo u završnoj fazi epidemije gripe u sezoni 2019/2020.

Oboljele od gripe bilježimo u gradu Zagrebu, Sisačko moslavačkoj, Varaždinskoj i Zadarskoj županiji. S obzirom na veličinu stanovništva, najveća stopa oboljelih zabilježena je na području Sisačko moslavačke županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 16. tjednu 2020.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 19.4.2020. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodne dvije sezona prikazano je na grafikonu 3. (grafikon 3.).

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.