Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (26.4.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 26. travnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59 714 oboljelih od gripe, od kojih je 4 prijavljeno tijekom 17. tjedna 2020. godine . Ovaj daljnji pad novooboljelih od gripe ukazuje da se nalazimo u završnoj fazi epidemije gripe u sezoni 2019/2020.

Oboljele od gripe bilježimo jedino u  Karlovačkoj županiji (grafikon 1).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 17. tjednu 2020.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 26.4.2020. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodne dvije sezona prikazano je na grafikonu 3 (grafikon 3).

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.