Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2021./2022. (20. tjedan)

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2021./2022., zaključno s 22. svibnja 2022. godine, u sklopu agregiranog tjednog izvještavanja zaprimljeno ukupno 6 034 prijava oboljelih od gripe, od čega je 5 prijava stigla u 20. tjednu 2022. godine.

Grafikon 1. Broj prijava oboljelih od gripe prema županijama, 20. tjedan, sezona 2021./2022.

Najveća kumulativna stopa prijave gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Krapinsko-zagorskoj županiji (691,3), a slijedi ih Šibensko-kninska županija (639,9) (grafikon 2).

Grafikon 2. Kumulativna stopa prijave gripe prema županijama tijekom sezone 2021./2022. na dan 22.5.2022.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2021./2022. na dan 22.5.2022.

Nakon sezone gripe 2020./2021. u kojoj nije laboratorijski potvrđen niti jedan slučaj gripe, ove sezone bilježimo oboljele gripe u broju koji je niži u odnosu na sezone gripe prije pandemije (grafikon 4).

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe u zadnjih pet sezona gripe u Hrvatskoj

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 20. tjednu bilo je 0,65% uzoraka pozitivnih na gripu, i to isključivo virus gripe tip A.  U svim subtipiziranim uzorcima pozitivnim na gripu A potvrđen je virus A/H3N2.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.