Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (24. 2. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 24. veljače 2019. godine, službeno registrirano ukupno 56 384 oboljelih od gripe, od čega je u 8. tjednu pristiglo 3001 prijava, čime se nastavilo očekivano smanjivanje  broja oboljelih. Najveći broj prijava je pristigao iz Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Broj prijava oboljelih od gripe u tjednu od 18. 2. 2019. do 24. 2. 2019. g. prema županijama.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Sisačko-moslavačke, grada Zagreba i Bjelovarsko-bilogorske županije (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stope oboljelih od gripe prema županijama u tjednu od 18. 2. 2019. do 24. 2. 2019. g.

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 24. 2 .2019. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodnih šest sezona prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe tijekom zadnjih šest sezona gripe u Hrvatskoj

Ove sezone bilježi se veći broj dojava o smrtnim ishodima zbog gripe i njezinih komplikacija u uspredbi s prethodnim sezonama, pa je tako do sada dojavljeno 98 smrtnih ishoda, dok je u sezoni 2017./2018. bilo prijavljeno ukupno 29 umrlih. Navedeni podaci upućuju na tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Rezultati Nacionalnog referentnog centra za influenzu tijekom 8. tjedna ukazuju na i dalje visoki intenzitet cirkulacije virusa sa 70% pozitivnih uzoraka. Među pozitivnim uzorcima dominira virus gripe A (99%), dok virus gripe B čini samo 1% pozitivnih uzoraka (svi Yamagata). Prema rezultatima subtipizacije, prevladava podtip A/H1pdm09 (78%) u odnosu na A/H3 (22%).

Prema podacima ECDC-a i WHO-a, u većini država na širem europskom području gripa je niskog do srednjeg intenziteta, sa izuzetkom Francuske, Njemačke, Rumunjske i Grčke gdje je intenzitet gripe još uvijek visok.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.