Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (9.2.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 9. veljače 2020. godine, službeno registrirano ukupno 20 388 oboljelih od gripe, od kojih je 9 444 prijavljeno tijekom 6. tjedna 2020. godine.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske i Koprivničko-križevačke županije  (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 6. tjednu 2020.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 9.2.2020. g.

Postojeći podaci ukazuju da se nalazimo na vrhuncu sezone gripe koji može potrajati još koji tjedan. Vrhunac sezone bilježi se nekoliko tjedana kasnije nego prethodnih sezona (grafikon 3.).

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), na širem području Europe aktivnost gripe je u porastu. I dalje se u većini država bilježi niska aktivnost gripe dok je u porastu broj država sa srednjim intenzitetom. Oba virusa gripe tipa A i B cirkuliraju u Europi sa većim udjelom potvrđenih uzoraka virusa tipa A (65%).

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.