Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2023./2024. (52. tjedan 2023.)

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2023./2024., zaključno s 31. prosincem 2023. godine pristiglo 1070 prijava oboljelih od gripe, od čega 449 prijava u zaprimljeno u zadnjem (52.) tjednu.  Prijave su pristigle iz svih županija. Ovaj veći broj prijava prijava upućuje na uzlazni trend epidemije gripe što je u okviru očekivanog s obzirom na doba godine u kojem se nalazimo.

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.

Najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Gradu Zagrebu i Karlovačkoj županiji (grafikon 2.)

Grafikon 2. Stopa ukupnih prijava gripe prema županijama u sezoni 2023./2024.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3.)

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2023./2024.

Tjedno kretanje oboljelih od gripe u zadnji 5 sezona prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe tijekom zadnjih 5 sezona

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dominira virus gripe A, uz tek sporadičnu detekciju virusa gripe B.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, i u ostalim državama Europske unije bilježi se sporadična pojava oboljelih od gripe. U laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A.  Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.