Korištenje primarne zdravstvene zaštite u vrijeme epidemije COVID-19 u Republici Hrvatskoj

Novi koronavirus, SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), uzročnik bolesti COVID-19, koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine u Hrvatskoj je prvi puta potvrđen 25. veljače 2020. godine. Zbog povećanja broja oboljelih u državi Ministar zdravstva je 11. ožujka donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske te u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata preporučio maksimalno moguće smanjenje dolazaka pacijenata u ordinacije te obavljanje samo hitnih i neodgodivih pregleda i postupaka dok traje epidemija. Dodatno je preporučeno povećanje dostupnosti telekomunikacije s pacijentima kroz više telekomunikacijskih kanala ili drugih oblika komunikacije s pacijentima (fiksni telefon, mobitel, SMS, videokonferencijski pozivi, e-mail, …).

Niže u tekstu je prikazana usporedba korištenja zdravstvene zaštite kod odabranih djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite u razdoblju prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine.

Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu (uključujući osobe koje su dolazile u ordinacije, ali i osobe koje su zdravstvenu zaštitu koristile uz pomoć telekomunikacije) u djelatnosti obiteljske (opće) medicine se, očekivano, značajno razlikuje između dva gledana razdoblja. U 2019. godini broj je relativno stabilan kroz prvih pet mjeseci, a u 2020. godini se može primijetiti najprije blagi porast broj osoba u ožujku te osjetan pad broja osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu tokom travnja uz ponovni porast broja u svibnju.

Slična situacija se prati i u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece te zdravstvenoj zaštiti žena gdje je pad broja osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu vidljiv već od ožujka.

Graf 1. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine

Graf 2. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine

Graf 3. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine

Osim smanjenja broja osoba, i broj ukupnih kontakata sa zdravstvenom zaštitom se značajno smanjio tokom ožujka, travnja i svibnja 2020. godine u odnosu na isti period u 2019. godini. Pojam kontakt se pritom odnosi na svaki kontakt sa zdravstvenom zaštitom: posjet – dolazak u ambulantu, pregled, telefonska/mail konzultacija i ostalo.

Graf 4. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u prvih pet  mjeseci 2019. i 2020. godine

Graf 5. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u  prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine

Graf 6. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u prvih pet mjeseci 2019. i 2020. godine