Zaštita prilikom rada i provedbe aktivnosti s obzirom na epidemiju COVID-19

Prilikom organizacije rada i provedbu aktivnosti (u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu) u vrijeme epidemije bolesti COVID-19, u cilju sprječavanja nastanka infekcije virusom koji uzrokuje bolest COVID-19, potrebno je primjenjivati određene mjere prevencije i zaštite. Ovdje možete pronaći smjernice i savjete za organizaciju rada i provedbu aktivnosti s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19.

 

SARS-CoV2 i bolest COVID-19- način prijenosa

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 ( COronaVIrus Disease-19) je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Uzročnik: novi koronavirus (SARS-CoV2)

Način prijenosa:

  • Kapljični put (zrakom)=bliski kontakt sa zaraženom osobom odnosno kapljicama koje nastaju prilikom govora, kašljanja, kihanja, pjevanja… (udaljenost manja od 2 metra/1 metra u trajanju od 15 minuta)
  • Tjelesni doticaj s oboljelom osobom (npr. rukovanje, poljubac…)
  • Dodirivanjem nedavno kontaminiranih površinama tjelesnim tekućinama iz nosa i grla zaražene osobe (kašljanje, kihanje…) te dodirivanjem lica, očiju, nosa i usta neopranim rukama

 

Primjer preventivnih mjera djelovanjem na preduvjete nastanka bolesti COVID-19

Uvjeti nastanka i širenja zaraznih bolesti

Nastanak i širenje zarazne bolesti se objašnjava kroz pet uvjeta koje treba zadovoljiti da bi zarazna bolest mogla nastati i širiti se. Taj lanac uvjeta naziva se Vogralikov (epidemiološki) lanac.

U nastanku zarazne bolesti i epidemijskog procesa sudjeluju zajedničkim djelovanjem sastavnice okoline, osobine mikrobiološkog uzročnika zarazne bolesti i osobine domaćina.  Pojava, širenje i nestajanje neke zarazne bolesti ili epidemijskog procesa temelji na međuodnosu tri glavna dijela od kojih svaki ovisi o većem broju čimbenika: domaćin (čovjek, biološko i društveno biće s genetskim, sociodemografskim, ponašajnim i socijalnim karakteristikama), agens (mikrobiološki uzročnik zarazne bolesti) i okoliš/okolina (biološki, fizički, socijalne sastavnice sredine).

 

 

 

 

Savjeti za sprječavanje bolesti i zaštitu zdravlja

 

 

 

Ako se prije ili u trenutku obavljanja aktivnosti osoba razboli/razvije/primijeti simptome koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura > 37,2 oC, simptomi respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa, trbušne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece), osoba ne dolazi ili prekida tu aktivnost i ostaje/odlazi kući te se telefonski javlja izabranom liječniku radi procjene o daljnjem postupanju. Prilikom utvrđene zaraze ili bolesti COVID-19 i obrade njenih bliskih kontakata radi određivanja mjera izolacije i samoizoalcije (karantene) postupa se prema epidemiološkom protokolu za sprječavanje širenja bolesti COVID-19.

 

Preporuke za razne djelatnosti i aktivnosti (Opće upute, Zdravstvena zaštita, Obrazovanje, Socijalna skrb, Gospodarstvo i društvene djelatnosti, Prelazak granice, Vjerska okupljanja, Ostali naputci i preporuke) možete naći OVDJE.