Obavijest o prestanku rada cijepnog punkta i savjetovališta u Cimermanovoj

Obavještavamo građane kako punkt za cijepljenje HZJZ-a u ulici Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica) prestaje s radom dana 15. veljače 2022. godine, a Savjetovalište za cijepljenje na istoj adresi prestaje s radom dana 12. veljače 2022. godine.

Cijepni punkt koji je organiziran u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 4, nastavlja s radom. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati. Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva.  Na cijepnom punktu u Rockefellerovoj također je omogućeno cijepljenje djece bez najavljivanja u svim navedenim terminima koji se odnose i na odrasle osobe.