Objavljeno Svjetsko izvješće o drogama (UNODC, 2022.)

Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) objavio je 27. lipnja Svjetsko izvješće o drogama 2022. koje se sastoji se od pet zasebnih modula (sažetak-implikacije politika; globalni pregled-ponuda i potražnja droga; trendovi tržišta droga-kanabis i opioidi; trendovi tržišta droga-kokain, stimulansi tipa amfetamina, nove psihoaktivne tvari; droge i okoliš). Izvješće sadrži analizu globalnih tržišta droga te razmatra utjecaj droga na okoliš u kontekstu ciljeva održivog razvoja i okoliša te klimatskih promjena.

Svjetsko izvješće o drogama 2022., zalaže se za nastavak međunarodne suradnje u naporima smanjenja utjecaja droga na zdravlje i sigurnost, kao i za daljnje osiguranje pomoći državama članicama u predviđanju i rješavanju prijetnji i posljedica povezanih sa tržištima droga.

Uz izvještajne module na stranici UNODC-a dostupni su i statistički i metodološki dodaci, kao i portal podataka na poveznici: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html