UNODC objavio Svjetsko izvješće o drogama 2020.

Svjetsko izvješće o drogama 2020. godine predstavljeno je u šest zasebnih brošura te sadrži mnoštvo informacija i analiza, a s ciljem pružanja podrške međunarodnoj zajednici u provedbi operativnih preporuka vezanih uz niz obveza država članica, uključujući preporuke sadržane u završnom dokumentu posebnog zasjedanja Generalne skupštine o svjetskom problemu droga, održanog 2016. godine.

Brošura 1 sadrži sažetak niže navedenih pet brošura, pružajući pregled njihovih ključnih otkrića te ističući njihove implikacije na politiku.

Brošura 2 usmjerena je na potražnju droga te prikazuje globalni pregled razmjera i trendova njene uporabe, uključujući poremećaje ovisnosti te zdravstvene posljedice istih.

Brošura 3 usredotočena je na opskrbu droga te prikazuje najnovije procjene i trendove vezane uz proizvodnju i trgovinu opijata, kokaina, amfetaminskih stimulansa, te kanabisa.

Brošura 4 izlaže niz multidisciplinarnih pitanja, uključujući makrodinamiku koja pokreće širenje i sve veću složenost tržišta droga te opisuje neke od poteškoća vezanih uz droge koje se brzo razvijaju, kao što su: višeslojna globalna opioidna kriza; brze promjene na tržištu droga; tržište novih psihoaktivnih tvari; upotreba darkneta za opskrbu droga; te razvoj u područjima čije mjere omogućavaju nemedicinsku upotrebu kanabisa.

Brošura 5 pruža pregled povezanosti između socioekonomskih karakteristika i poremećaja ovisnosti o drogama, uključujući makro zajednicu te pojedinačnu razinu, a s posebnim naglaskom na populacijske podskupine koje mogu biti drugačije zahvaćene utjecajem droga te poremećajem ovisnosti o drogama.

Zaključno, brošura 6 iznosi brojna druga pitanja vezana uz politiku o drogama o kojima su nedostatni dubinski dokazi, a koja su dio međunarodne rasprave o problemu droga, uključujući pristup kontroliranim lijekovima, međunarodnu suradnju vezano uz problematiku droga, alternativni razvoj u područjima kultivacije droga, te povezanost između droge i kriminala.