Održan “kick-off” sastanak u okviru projekta InfAct

U četvrtak i petak, 24. i 25. svibnja 2018. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je održan „kick-off“ sastanak u okviru radnog paketa 10, „Joint Action“ projekta „InfAct – Information for Action“. Zadatak je radnog paketa 10, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, procjena i pilotiranje interoperabilnosti za primjenu u dizajniranju i implementaciji javnozdravstvenih politika.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ugostio je sedam partnera radnog paketa iz pet zemalja kako bi raspravili i razmijenili iskustva povezana s interoperabilnosti javnozdravstvenih informacijskih sustava te postavili temelje za daljnji zajednički rad tijekom sljedeće tri godine trajanja projekta InfAct.

Prvi dan sastanka raspravljalo se o samim kriterijima za odabir primjera dobre prakse koje bi u okviru projekta analizirali. Partneri su predstavili razne primjere dobre prakse iz svojih zemalja, koji su potom analizirani u odnosu na dogovorene kriterije. HZJZ je također imao priliku prikazati dosadašnji rad Zavoda na planiranju, uspostavi, implementaciji i evaluaciji Nacionalnog javnozdravstvenog informacijskog sustava (NAJS) te razmijeniti iskustva s kolegama koji rade na i sa sličnim sustavima diljem Europe.

Drugi dan sastanka se raspravljalo o suradnji s drugim radnim paketima u okviru projekta, o implementaciji interoperabilnosti u budući ERIC (European Research Infrastructure Consortium), o javnozdravstvenim informacijskim sustavima te o doprinosu projekta InfAct unaprjeđenju zdravstvenih informacija i javnozdravstvene politike.