iPAAC JA – održan drugi Forum dionika (engl. Stakeholder Forum)

iPAAC zajednička akcija (engl. The Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action), sufinancirana iz sredstava Trećeg zdravstvenog programa Europske unije, ušla je u drugu polovinu provedbe. Ciljevi čije je ostvarenje predviđeno za kraj prvog izvještajnog razdoblja dosegnuti su te su svi proizašli dokumenti i izvješća predani Europskoj komisiji na uvid.

U Briselu je 10. prosinca 2019. održan drugi po redu Forum dionika (engl. Stakeholder Forum) koji okuplja suradnike iPAAC-a, odnosno predstavnike povezanih projekata i inicijativa. Forumi dionika su godišnji sastanci čija je svrha upoznavanje partnera i suradnika s razvojem i napretkom projekta, pružanje potpore razvoju projekta te razmjena mišljenja i komentara o rezultatima projekta.

Na drugom Forumu dionika sudjelovalo je 40 projektnih i povezanih partnera te predstavnika interesnih skupina. Sastanak je moderirao doc. Tit Albreht, voditelj koordinacijskog radnog paketa (WP1). U uvodnom dijelu predstavljene su do sada provedene aktivnosti s osvrtom na izazove i mogućnosti u kontekstu druge polovice projekta. Također, predstavljen je format i korištenje završnog rezultata projekta –  Mape o implementaciji i održivosti akcija suzbijanja raka (engl. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions).

Nakon uvodnog dijela sastanka riječ je preuzeo Jan-Willem van de Loo iz glavne uprave Komisije za istraživanje i inovacije koja je nadležna za politiku EU-a u području istraživanja, znanosti i inovacija. Istaknuo je rak kao prioritet djelovanja EU u svim kontekstima, uključujući i istraživanje, znanost i inovacije.

Hana Horka iz DG SANTE-a, Službe Komisije za politiku EU-a u području zdravlja i sigurnosti hrane te za nadzor provedbe povezanih zakona, u svom govoru je naglasila važnost suradnje Komisije i ekspertne skupine iPAAC-a, posebice u razmjeni dokumenata i primjera dobre prakse.

U drugom dijelu sastanka naglasak je bio stavljen na radne pakete 7 – Informacijski sustavi i registri raka (WP7) i 5 – Prevencija i probir (WP5). Voditelji radnih paketa i predstavili su dosadašnji napredak te predstavili teme relevantne za provedbu njihovih radnih paketa i ostvarenje specifičnih ciljeva.

Sastanak je završio kratkim pregledom očekivanja i daljnjih koraka vezanih uz sam iPAAC projekt, ali i pregledom očekivanja i napomena Komisije.

Više o projektu na: https://www.hzjz.hr/programi-projekti/ipaac-innovative-partnership-for-action-against-cancer/  

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta: https://www.ipaac.eu