Zajednički popis međunarodno priznatih brzih antigenskih testova

Ažurirani zajednički popis međunarodno priznatih brzih antigenskih testova sada je dostupan ovdje:

Tehnička radna skupina za dijagnostičke testove COVID-19 | Javno zdravstvo (europa.eu) | Europska komisija