Svjetski dan šećerne bolesti – „Pogledaj dijabetes u oči“

Svjetski dan šećerne bolesti je najveća kampanja podizanja svijesti o šećernoj bolesti još od 1991. godine, kada su je Međunarodna dijabetička federacija – International Diabetes Federation (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija pokrenule kao odgovor na sve izraženiji problem šećerne bolesti i opterećenja koje ova bolest predstavlja na pojedince, njihove bližnje i društvo u cjelini.

Tema Svjetskog dana šećerne bolesti 2016. je „Pogledaj dijabetes u oči“, a aktivnosti i prigodni materijali su posvećeni promicanju važnosti ranog otkrivanja šećerne bolesti u cilju rane dijagnoze i liječenja te smanjenja rizika razvoja teških komplikacija.

Rano otkrivanje šećerne bolesti važno je za smanjenje rizika razvoja komplikacija i lakši tijek bolesti.
Rano otkrivanje komplikacija šećerne bolesti je neizostavni dio skrbi svih osoba sa šećernom bolesti (bez obzira na tip bolesti).
Stoga odredite svoj rizik za obolijevanje od šećerne bolesti tipa 2, provjerite svoje vrijednosti šećera u krvi, a ako ste osoba s već dijagnosticiranom šećernom bolešću, svakako obavite pregled da bi se ustanovilo jesu li se neke od komplikacija već razvile i kako ih možete spriječiti ili odgoditi.