Trening za liječenje ovisnosti o duhanu

U konferencijskoj dvorani Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 12. lipnja 2023. godine u suradnji sa Europskom mrežom za prevenciju pušenja i konzumacije duhana(dalje u tekstu ENSP) na engleskom jeziku održana je edukacija za zdravstvene djelatnike.

ENSP je međunarodna neprofitna organizacija,koja od 1997.godine djeluje u području prevencije pušenja i suzbijanja štetnih učinaka konzumacije duhana.  U svom djelovanju pružila je podršku državama članicama Europske regije u smanjenju konzumacije duhana i povezanih štetnih posljedica,putem razmjene informacija i iskustava te kroz koordinirane aktivnosti i zajedničke projekte. Cilj je unaprijediti usklađenost preventivnih programa i promovirati sveobuhvatne politike kontrole duhana na nacionalnim razinama, kao i na europskoj razini. Jedan od ključnih prioriteta mreže je reduciranje prevalencije konzumacije duhana u Europi na manje od 5% do 2040. godine. S tom svrhom, navedena organizacija provodi akreditirani program edukacije za mlade,studente i zdravstvene djelatnike na temu ,,Trening za liječenje ovisnosti o duhanu” .

,,Trening za liječenje ovisnosti o duhanu”  je okupio zdravstvene djelatnike iz cijele Hrvatske koji djeluju na području ovisnosti. Trening je bio koncipiran na način da su stručnjaci iz ENSP organizacije hibridno držali predavanje na teme koje obuhvaćaju ovisnost o duhanu, liječenje ovisnosti te liječenje ovisnosti kod posebne skupine ljudi kao što su adolescenti, kardiovaskularni bolesnici te trudnice. Sudionici su interaktivno sudjelovali na edukaciji kroz različite vježbe u skupinama te na taj način razmjenjivali iskustva te stjecali nova znanja.

Edukaciju su u suradnji sa ENSP organizacijom provela Služba za školsku medicinu,mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti te Služba za suzbijanje zlouporabe droga ispred koje je mr. Željko Petković, univ. spec. crim., predstavio ,, Nacionalnu strategiju djelovanja u području ovisnosti u Republici Hrvatskoj do 2030. ”

Ovo je bila prva Edukacija takve vrste održana u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te je bila uspješno provedena kao jedan od koraka ka smanjenju konzumacije duhana među populacijom.