5. međunarodni kongres medicine usmjerene prema osobi

  • The Westin Zagreb

U organizaciji Međunarodnog koledža medicine okrenute prema pacijentu i Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja, u Zagrebu će se od 23. do 25. listopada 2017. g. održati peti Međunarodni kongres medicine usmjerene prema osobi.

Međunarodni koledž medicine okrenute prema pacijentu od 2008. godine angažira brojne stručnjake iz domena biomedicinskih i društvenih znanosti, s namjerom promicanja zdravlja na humanističkim zasadama uz holistički pristup svakoj pojedinoj osobi. Svojim radom se u velikoj mjeri nadovezuje na ideje jednoga od začetnika suvremene socijalne medicine, dr. Andrije Štampara.

Glavna tema ovogodišnjega kongresa bit će maligne bolesti u kontekstu medicine i zdravstva usmjerenih prema osobi. Detaljnije informacije o programu kongresa i prijavama navedene su na sljedećoj poveznici.

Tagovi

Lokacija

The Westin Zagreb