Edukacija o opasnostima izlaganja suncu i UV zračenju u Rijeci

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Referentnim centrom za melanom Ministarstva zdravstva i Agencijom za odgoj i obrazovanje organizira edukacije za djelatnike osnovnih i srednjih škola o opasnostima izlaganja suncu i UV zračenju.

Edukacija je namijenjena svim djelatnicima osnovnih i srednjih škola. Polaznici edukacije upoznat će se s najnovijim spoznajama o utjecaju UV zraka na kožu, te o načinima kako se zaštititi od UV zračenja i razgovarati s liječnicima specijalistima dermatovenerologije, koji su mogu savjetovati o rješavanju svakodnevnih situacija u profesionalnom i životnom okruženju.

Edukacije su za polaznike besplatne.

Rijeka, 23. 5. 2017., Medicinska škola u Rijeci, Braće Branchetta 11a: 10.00 – 14.00 ili 14.30 – 18.00

Više