Epidemiologija prometnih nesreća i trendovi mortaliteta

  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Epidemiologija prometnih nesreća – izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Ivana Brkić Biloš, dr. med.

Trendovi mortaliteta – izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: dr. sc. Marijan Erceg, dr. med.

Lokacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7