Europski dan borbe protiv depresije

Depresija je vrlo učestala bolest koju karakteriziraju poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji). Trajna tuga i gubitak interesa za aktivnosti u kojima je osoba do sada uživala kao i nesposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti kroz najmanje dva tjedna glavna su obilježja depresije odnosno depresivne epizode.

Europski dan borbe protiv depresije obilježava se 1. listopada na inicijativu i u organizaciji Europskog udruženja za borbu protiv depresije. Svrha je ove inicijative usmjeravanje pozornosti profesionalnih i laičkih krugova na rastući problem depresije i razumijevanje opterećenja koje depresija donosi u živote ljudi kao i borba protiv stigme i diskriminacije.

Ovogodišnja tema kampanje glasi Depresija: razgovarajmo, a naslanja se na temu Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. travnja, budući da je on ove godine bio posvećen upravo depresiji.

Cilj je ovogodišnje javnozdravstvene kampanje osvijestiti ljude koji boluju od depresije da potraže i dobiju pomoć.

Pročitajte više o Europskom danu borbe protiv depresije