Europski dan oralnog zdravlja

Europski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, počevši od 2013. godine, na inicijativu CED-a, Vijeća europskih doktora dentalne medicine.

Oralno zdravlje utječe na opće sistemno zdravlje čovjeka, kao što se i poremećaji u sistemnom zdravlju mogu odraziti na promjene u usnoj šupljini. U prilog tome govore mnoga istraživanja i studije koje dovode u usku vezu rizik za razvoj kardioloških oboljenja s diseminacijom patološke oralne mikrobiološke flore hematogenim putem. Suvremeni stil života koji uključuje pretjeranu konzumaciju slatke hrane, alkohola, zaslađenih napitaka i uživanje nikotina u kombinaciji sa lošom oralnom higijenom rezultira sve većim brojem karioznih zuba, gubitka potpornog aparata zuba (parodontitis), oralnih prekanceroza i njihove maligne alteracije.

Preventivni postupci u cilju edukacije i ranog otkrivanja oralnih oboljenja trebaju se usmjeriti na najmlađe dobne skupine, a čija je svrha usvajanje pozitivnih obrazaca koji osiguravaju dobro oralno zdravlje za cijeli život. Jedan od takvih projekata rane prevencije je i projekt „Zubna putovnica“, koji se od školske godine 2017/2018. provodi na nacionalnoj razini. Taj projekt uključuje obavezan preventivni dentalni pregled učenika koji upisuju 1. razred osnovne škole i učenika 6. razreda osnovne škole. Svrha projekta je otkriti dentalne promjene u ranom stadiju, motivirati učenike i njihov roditelje na nužnost kontinuiranog praćenja oralnog zdravlja i demonstrirati pravilne tehnike održavanja oralne higijene. Važan dio tog preventivnog pregleda je i topikalna primjena fluora, kao profilaktička mjera spriječavanja razvoja karijesa.

U pripremi je i pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama, prema primjeru dobre prakse škotskog nacionalnog programa Childsmile, u kojem će biti obuhvaćene i mlađe dobne skupine.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje je stanje tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje je dinamičan proces koji uključuje zalaganje pojedinca i zajednice koja ga okružuje. Na tom tragu je i obilježavanje Europskog dana oralnog zdravlja kojim se želi informirati, educirati i unaprijediti slika oralnog zdravlja opće populacije.

 

Više o projektu “Zubna putovnica” možete saznati ovdje.