Europski dan svjesnosti o antibioticima

Otpornost ili rezistencija na antibiotike, koja se još naziva i antimikrobnom rezistencijom (AMR) u današnje je vrijeme ozbiljna prijetnja javnom zdravlju, a postaje i ekonomski značajan problem.

Povećanje broja multirezistentnih bakterija je povezano je s nizom čimbeika, među kojima je jedan od važnijih prekomjerna i neopravdana uporaba antibiotika. Uz činjenicu da na raspolaganju nema mnogo novih antibiotika, sužavaju se terapijske mogućnosti.

AMR nije ograničen na zemljopisno područje ili na određenu državu. U 2008. godini je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti procijenio da je diljem Europe 25 000 smrtnih slučajeva i 2,5 milijuna dana produženog bolničkog liječenja na godišnjoj razini bilo uzrokovano infekcijama s multirezistentnim bakterijama, što je dovelo do troška u iznosu od 1,5 bilijuna eura. Prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD),  procjenjuje se da bi AMR mogao biti uzrokom 700 000 smrti diljem svijeta svake godine. Unatoč poduzetim koracima, uključujući izradu globanih akcijskih planova na razini Svjetske zdravstvene organizacije (SZO, engl. WHO) i zemalja članica, mortalitet i morbiditet u vezi s AMR-om je u stalnom porastu. Prema nekim istraživanjima se procjenjuje da bi, ne poduzmu li se dovoljno uspješni koraci, rezistencija na antibiotike do 2050. godine mogla postati vodeći uzrok smrtnosti diljem svijeta. Zbog potrebe za prevencijom infekcija i racionalnom uporabom antibiotika, potrebe za pronalaženjem novih terapijskih mogućnosti, te zbog očuvanja učinkovitosti postojećih antibiotika i obuzdavanja širenja rezistencije, mnoge zemlje, među kojima je i Hrvatska, problemu AMR-a posvećuju izuzetnu pažnju, te su pristupile izradi i provođenju nacionalnih akcijskih planova.

Različite državne, europske i međunarodne inicijative koje su se pojavile u posljednjem desetljeću odraz su zajedničke posvećenosti aktivnom rješavanju ovog problema. Od osnovne je važnosti da svi sudionici udruže snage da bi se izbjeglo nepotrebno preklapanje napora te da se osigura bolja povezanost unutar svjetskog pokreta borbe protiv AMR-a.

S obzirom  da je EU prepoznala problem otpornosti bakterija na antibiotike, 18. studenoga je proglašen Europskim danom svjesnosti o antibioticima, a obilježava se i u Hrvatskoj. Ovaj je dan uveden s namjerom da se šira javnost upozna sa širenjem otpornosti bakterija na antibiotike, te se svake godine 18. studenoga održavaju skupovi i  provode javne kampanje kojima se promiče svijest o problemu otpornosti bakterija na anitibiotike da bi se podigla razina znanja o ispravnom uzimanju antibiotika da se sačuva učinkovitost ovih dragocjenih lijekova za ciljane zdravstvene probleme.

Pročitajte više o antibiotskoj rezistenciji