HIV, škola i radno okruženje: ima(mo) li predrasuda?

  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.

Lokacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7