Izrada pivot tablica

  • 8. 3. 2019.
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku

Lokacija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Konferencijska dvorana, Rockefellerova 7