Konferencija za medije povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Dana 26. lipnja 2019. s početkom u 10.00 sati u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Edukacijski centar, Rockefellerova 12, povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama biti će održana konferencija za medije.

U okviru konferencije će se predstavnike medija upoznati o stanju i trendovima zlouporabe droga i suzbijanju kriminaliteta droga u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu te prikazati usporedba trendova zlouporabe droga u Hrvatskoj s trendovima u zemljama Europske unije.

Više o konferenciji: