Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u cilju podizanja svijesti o ovom važnom problemu. Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, započinje svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava čime se ističe da je nasilje nad ženama kršenje temeljnih ljudskih prava.