Međunarodni dan medicinskih sestara 2023. g.

Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se 12. svibnja svake godine. Na taj dan, prije 203 godine (1820. g.), rodila se Florence Nightingale, engleska bolničarka, koja osnivanjem sestrinske škole u Londonu 1860. g. stvara temelje za moderno sestrinstvo.

Detaljnije informacije o obilježavanju Međunarodnoga dana medicinskih sestara možete pročitati putem sljedeće poveznice: Međunarodni dan medicinskih sestara 2023. g.