Međunarodni dan medicinskih sestara

Međunarodni dan sestrinstva se pod sloganom “Sestrinski glas za zdrav život”obilježava 12. svibnja kao prigoda za podsjećanje na važnost i ulogu ovog zanimanja. Ujedinjeni narodi su 2012. godine definirali Ciljeve održivog razvoja, koji uključuju tri dimenzije održivog razvoja – gospodarsku, socijalnu i okolišnu. Ovih 17 ciljeva treba se nadovezati na razvojne politike sadržane u Milenijskim razvojnim ciljevima i predstavljati globalni razvojni program za razdoblje do 2030. godine te na taj način smanjiti razlike među nacijama, a zdravstvena (ne)jednakost i socijalne odrednice zdravlja prepoznate su kao kritične komponente. Medicinske sestre kao primarni davatelji zdravstvenih usluga imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i utjecaj na socijalne odrednice zdravlja. Više