Međunarodni dan migranata

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 2000. godine 18. prosinca proglasila Međunarodnim danom migranata. Na taj je dan 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Obilježavanjem Međunarodnog dana migranata, se podsjeća na značajan doprinos koji migranti daju ekonomijama svojih zemalja i zemalja u koje migriraju te naglašava važnost poštivanja njihovih ljudskih prava i osiguravanja uvjeta života dostojnog čovjeka.

Pročitajte više o Međunarodnom danu migranata.