Međunarodni dan protiv homofobije, transfobije i bifobije

Obilježavanje Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije započelo je 2004. godine kao proslava spolnih i rodnih različitosti sa svrhom osvješćivanja javnosti, medija, kreatora javnih politika, donositelja odluka i drugih građana o značajnom narušavanju ljudskih prava, nasilju nad LGBTIQ osobama i njihovoj diskriminaciji. Više