Međunarodni dan svjesnosti o mucanju

Kako bi se ukazalo na problem mucanja i podignula razina razumijevanja o izazovima s kojima se osobe koje mucaju suočavaju, svakog se 22. listopada održava Međunarodni dan svjesnosti o mucanju (engl. International Stuttering Awareness Day – ISAD). Zajednički ga obilježavaju osobe koje mucaju i njihove obitelji te stručnjaci, logopedi i drugi – nastavnici, istraživači i kliničari koji se bave mucanjem. Tako ovaj dan predstavlja okosnicu u građenju humanijeg, pravednijeg i suosjećajnijeg svijeta za milijune osoba koje mucaju.

Mucanje je poremećaj govora u kojem je normalan tijek govora prekinut čestim ponavljanjem ili produljivanjem govornih zvukova, slogova ili riječi, ili osoba ne može početi izgovarati riječ. Određene situacije kao što su govor pred više ljudi ili razgovaranje na telefon često pogoršavaju mucanje.

Govor osobe koja muca možemo olakšati tako da ne izbjegavamo kontakt očima, smanjimo broj pitanja, pokažemo interes i omogućimo osobi dovoljno vremena za odgovor te da je ne prekidamo i ne požurujemo.