Objava rezultata međunarodnog istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika – HBSC 2017./2018.

Danas su objavljeni rezultati međunarodnog istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika – HBSC 2017./2018.